Start
Swedish version of this page
       
      
      
      
      
      
      
Personlig sida

EDUCATIONAL BACKGROUND
Courses, Ph.D.studies, dissertation och publications

 
 

COURSES - PH.D. STUDIES - DISSERTATION - PUBLICATIONS - LINKS

Courses


Academic year 1991-1992: Studies in English at Studio Schools of English in Cambridge, England for The Cambridge Certificate of Proficiency and studies in French at Université de Savoie in Chambéry, France.

1992-1997: Studier at Göteborg University in eg. Nordic languages, Linguistics, Comparative Indoeuropean Studies,  Archaeology, Latin och Ethnology. Together 240 academic points.

1995 Bachelor of Arts, 1996 Master of Arts

1997- Ph. D. Studies in the Nordic languages.

Academic year 2003-2004: Education in Archive and records management

Ph. D. Studies
Preliminary titel: Modal verbs in an historical perspective, in Swedish and the other Nordic languages.

For further description and a plan for the work, see the Swedish version of this page (so far only in Swedish).

Publications
(All only in Swedish.)


Betydelseförändring i teori och praktik? En undersökning om hur ord förändras i  
betydelse med utgångspunkt i några samnordiska ord. Publicerad i MISS 17 (Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket) och utgiven av Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 1997. 


Förnamnen i Göteborg på 1700-talet. Publiceradi MISS 19 (Meddelanden från Institutionen för svenska språket)och utgiven av Institutionen för Svenska Språket, Göteborgsuniversitet 1997. 


Jakten på det försvunna infinitivmärket. Om definitionen av modala hjälpverb och infinitiv utan att. I Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. MISS 25, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 1999. 


Kusin, Vetter eller tvímenning - en etymologisk utflykt bland släktskapsord i Europa. I Humanistdag-boken 12, Göteborgs universitet 1999. 


Kusin, syssling, brylling och pyssling - Bakgrunden till våra släktskapsord. I Släkthistoriskt Forum 5/99 (s. 18-19). 

Könsneutrala släktskapsord. Neutrala ord med feminint ursprung?" I Sett och Hört - en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen". (s. 212-220)  PDF-fil


Computer, dator eller tölva - om språkvårdens roll i bemötandet av engelska lånord. I Humanistdagboken 13. Göteborgs universitet 2000 (s. 147-163). 


Kan man lita på grammatikböcker? Exemplet modala hjälpverb. I Humanistdagboken 14. Göteborgs universitet 2001 (s. 153-162).


En språkhistorisk belysning av de modala hjälpverben. I Studier i svensk språkhistoria 7. Svenska språkets historia i Östersjöområdet. Utg. S. Lagman, S.Ö. Ohlsson och V. Voodla. Tartu 2002. (s. 217-226).Links

This page was created 041002 and last updated 050324, 091020
Marika Lagervall