Marikas hemsida /Marikas homepage
Välkomstsidan


 
Detaljerad innehållsförteckning / Detailed contentlist
 
Välkomstsidan
Indexsidan / Welcome-page 
Personlig sida
Min personliga hemsida / Main page  

Hemsidesskola Min lilla hemsidesskola
Nöjesdansakuten Dansskolan Nöjesdansakuten
Studier / Studies
Mina studier / Educational background Svensk huvudsida  English version  

Om min avhandling
Min avhandling

Publikationer Publikationer


"Jakten på det försvunna infinitivmärket. Om definitionen av modala hjälpverb och infinitiv utan att".     
Artikel i Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. MISS 25, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 1999."Kusin, Vetter och tvímenning - en etymologisk utflykt bland släktskapsord i Europa"  
Artikel publicerad i Humanistdagboken 1999.
 


"Kusin, syssling, brylling och pyssling - Bakgrunden till våra släktskapsord". I Släkthistoriskt Forum 5/99 (s. 18-19). 


"Dator, computer och tölva - om språkvårdens roll i bemötandet av engelska lånord"  
Artikel publicerad i Humanistdagboken 2000."Kan man lita på grammatikböcker? Exemplet modala hjälpverb" 
Artikel publicerad i Humanistdagboken 2001.

Länksamling till språkhistoriskt material (ej uppdaterad) Ej uppdat.
Fotosidan
Fotosidan 

Blandade foton
Blandade foton ur mina fotoalbum 


Naturfoton 


Foton från Färöarna 


Bilder på min folkdräkt 

Runsidan Runstenar  19 undersidor

Lindhult
 Lindhult, med renskrivna dokument ur gårdsarkivet och foton


Släktfoton 


 

Släktforskning  
Släkt- och hembygdsforskning 


Mina anor; med person- och ortsregister


Alfabetisk lista över släkten 


Anorna till Syster Sunnercrantz (min mormors mor)


Sunnercrantz-boken, se lista över anfäder här


Knivshult-boken


Gyö-släkten, bildspel med foton och släktinformation (bäst i Internet Explorer) NYTT!

Lindhult
Lindhult, med renskrivna dokument ur gårdsarkivet och foton
Gårdsarkiv  Gårdsarkiv, projektarbete fr. kursen i Arkivvetenskap tills. m. Ulrika Gabrielsson
Lyriksidan
Lyriksidan 


Egna dikter, plus "Words" på egen undersida 


Favoritdikter
 Favoritcitat
Dans
Danssidan
Länkar 
Länkar Ej uppdat.


Andra sidor som jag har gjort


Humanistiska doktorandrådet (HDR) 


Doktorandföreningen 


Svenskan (inst. hemsida)


Index
Personlig sida
Studiesidan
Foton
Släktforskning
Dans
Dikter och citat
 Länkar

Sidan skapad våren 2002 och senast uppdaterad 090621, 090906
Marika Lagervall