Linje
Gårdar
Linje
Startsidan
Om gårdsforskning
Gårdar
Bilder
Karta
Om projektet
LänkarBESKRIVNING| BAKGRUND | ÄGARE | ARKIVBESKRIVNING | BILDER | KÄLLOR
Tösslanda


Beskrivning
Tösslanda är en gammal gård som ligger strax norr om Lilla Edet, i Tösslanda socken, Flundre härad i Västegötland.


Bakgrund
Tösslandagården är känd sedan 1370-talet dåen Knut Halstensson pantsatte godset till Sven Brudsson för en fordran"å 28 mark och ett stycke pöperskt kläde" (Ur FlundrebygdensFornminnes- och hembygdsförenings publikation, del II). Under 1550-taletomfattade den tre olika gårdar som först senare får särskilda namn, nämligen Skattegården, Rusthållaregården och Frälsegården, var och en omfattande 1 mtl. Gårdarna harockså uppkallats efter de som bott där, t.ex. Lars-, Månsoch Andersgården och Änkan. Tösslanda har också kallatsTösslanda säteri i flera handlingar och har under flera århundradenvarit bostad åt nämndemän, häradsdomare, riksdagsmän,kommunalråd och andra högt ställda personer. Skattegårdenstår kvar i sitt ursprungliga skick och förvaltas av Lilla Edetshembygdsförening.


Ägare (urval)
Knut Halstensson, 1370-talet
Släkterna Bonde och Hjärte i Lars- eller Frälsegården, 1550
Hogenskild Bjelke, 1570
Fru Sisilla på Haga (Stenbock) ägde Anders-gården ochfru Kerstin på Åminne Änkan-gården, 1581
Greve Abraham ägde Tösslanda Frälsegård
Ebba Lejonhufvud, sålde 1649
Lennart Torstensson, köpte 1649
Fru Beata de la Gardie köpte Olofgården i  Tösslanda till frälse, 1651
Fru Grevinnan Sophia Stenbock köpte Eriksgården till strögods, 1651
Fru Beata de la Gardie ägde Skattegården till frälse, 1661
Oluf Larsson, tillträdde Tösslanda 1678
Per Hjerta ägde Tösslanda Frälsegård 1687
Generalmajoren och översten Lars Hierta ägde Tösslanda Nedergård
Lars Hiertas änka fru Maria Christina Bonde, 1712
Per Philip Hierta ägde Tösslanda 1725
Hovmarskalk Carl Gustaf Beckman köpte gården 1728
Fru baronessan Britta Magdalena Ollonberg, som varit gift med C.G. Beckman, ägde gåden 1751
Hovsekreterare Johan Beckman ägde gården 1781
Kapten Jacob Olbers ägde Lars- eller Frälsegården och 1/4 Måns- eller Rusthållargården 1813
Änkefru Elise Olbers ägde Tösslanda och underlydande Blixeredgårdar 1824
G. Leijonmark bytte gården mot ett hus i Göteborg 1904
Ole Nils Stangebye köpte gården 1905
Distriktschefen Axel Edvinsson 1914-1917
Herr Gustaw Gustawsson köpte gården 1917
Lantbrukaren Ivar Carlsson köpe gården 1923
Fru Dagmar Eriksson köpte gården 1924 och äger Frälsegården 1938.


Arkivbeskrivning
Arkivet innehåller främst räkenskapshandingar, som dagböcker och räkningar, och juridiska handlingar, som sterbhushandlingar, auktionshandlingar, förmynderskapshandlingar och domstolshandlingar. Det finns ocksåen del brev. Det finns en arkivförteckning.


Bilder
Bild på Skattegården finns på LillaEdets kommuns hemsida.


Källor
Flundrebygdens Fornminnes- och hembygdsförenings publikation nr 1, Flundre Härad, del II. Ernst Hollman.
Arkivförteckning, privatarkivnummer A 530.


Linje  
Hemsidan skapad 8-23 mars 2004 av Marika Lagervall och Ulrika Gabrielsson,
som uppgift på en utbildning i Arkivvetenskap.

Sidan senast uppdaterad 040323