DansernaThe dances

Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance music


Gammaldanser

På denna sida har jag samlat länkar till videoklipp om traditionella svenska gammaldanser. 

För mer information om danserna, se här!


Traditional couple dances

On this page I have collected some links to video clips about traditional Swedish old-time dances. 

For more information about the dances, see here
Video

De vanligaste danserna på öppna dansgolv, dansas ofta vid samma tillfällen.
- Gammalvals
- Schottis
- Snoa
- Polka

Video

The common dances on open dance floors, usually occur in the same dance events.
- Swedish waltz
- Schottis
- Snoa
- Polka


Gammalvals / Swedish waltz


Hambo, from competition

dances/traditionaldancesvideo.html
SchottisPolska (here one from Västerbotten)Snoa


Slängpolska (släng = throw)


Polka
(Those who keep closed hold dance the Polka, the rest dance variants of it)


Polska from Alfta-Albrå/HälsinglandSchottis i turer / Schottis in figures

Polska from Transtrand


Pariserpolka


Hambo först, och sedan schottis (tydligt visat)


Sternpolka


Engelska för tre parDenna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100619, omgjord 180216 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share