Rubrik
In English! 
Undervisning


Nivåer på undervisningen

Ungefärlig uppskattning av hur mycket jag kan lära ut av varje dans eller vilken nivå danserna passar för:
(Se mer förklaringar under listan.)

1. Prova-på-kurs-nivå, 1-2 timmarslektioner, max 2 ggr: mambo, jive, lindy hop, enkel line dance, enklare gillesdanser,
 vissa gammaldans- och folkdanser t.ex. schottis, polka, gammalvals, snoa, grundpolskor (ej hambo el. mazurka)
2. Nybörjarkurs om 5 veckor (ca 5 timmar/dans): wienervals, hambo, samba
3. Fortsättningskurs om 5 veckor: quickstep, europeisk tango
4. Ytterligare fortsättning: foxtrot, slowfox, bugg, modern vals, cha cha, rumba, gammaldanserna (utom mazurka) och en
 del folkdanser
5. Förberedande kurs för tävlingsdans: modern vals, quickstep, cha cha och rumba, i viss mån även europeisk tango
 och slowfox.
Se lista över danserna och vanliga figurer nedan!

Nivåerna ska förstås så att jag endast kan undervisa en dans upp till den nivå då den är omnämnd sista gången, t.ex. europeisk tango max som fortsättningskurs 1 och wienervals endast som nybörjarkurs. Nivåerna är dock inte absoluta och om man kombinerar flera danser i en kurs går det utmärkt att lägga in t.ex. jive eller wienervals i en fortsättningskurs (fast fokus blir på de andra danserna i kursen). På nivå 4 går det t.ex. att dansa alla gammaldanserna, men jag kan inte undervisa i en enskild gammaldans upp till den nivån utan då gäller det kurser där flera danser kombineras, annars ligger dessa danser i nivå 1 eller 2. Omvänt fungerar de flesta danser på nivåer över 1 också på nivåerna under, med undantag för hambo, slowfox och en del folkdanser som man bör ha dansat annat innan man börjar med. Danser som inte står med på nivå 1 utan i de övre nivåerna är svårare att lära ut på 1-2 timmar än danserna som står på nivå 1.

En särskild kommentar också om nivå 5. Denna nivå ligger lite för sig och kan ses antingen som en fortsättning på nivå 4 eller som en fortsättning på kurs 2 eller 3. Kursen skiljer sig från de andra genom att ta upp mycket mer teknik och hur danserna ska se ut enligt tävlingsreglerna än i de andra kurserna som har mer socialt fokus. Efter en kurs på nivå 5 kan man inte börja tävla direkt, men man kan förmodligen börja träna i en tävlingsgrupp på någon av de större dansskolorna (fråga mig för tips). Vill man börja tävla behöver man dock hitta en partner att träna med och det kan jag inte hjälpa till med.Danser och figurer

Här följer en lista över de figurer jag brukar ta upp i nybörjarkurser i de här danserna. Att en tur inte finns med betyder inte att
 den inte går, utan att jag inte brukar ta upp den på de nivåer jag brukar hålla kurs. Fråga mig om du vil ha något som inte står
 med här!

Gammaldanserna: innehåller inga direkta turer och här lärs hela dansen ut i grundversionen.
Gillesdanser/folkdanser: enkla danser är t.ex. amerikansk promenad, pariserpolka, Oh Susanna m.fl., medelsvåra är t.ex.
 sicksackschottis, finsk schottis, tjeckisk polka,  familjevals, Åttamannadans från Ödsmål (alla kräver att man kan grundsteg i
 någon av gammaldanserna), svårare är t.ex.Väva vadmal från Rönnneberga, Landskronakadrilj, Engelska för fyra par, Bitte mand
 i knibe och Långdans från Närke.
Bugg: brukar vanligen börja med damen under armen, herren under armen, herrens handbyte bakom ryggen, tjejkramen,
 karusellen, killkramen och åttan, men det kan variera mycket. Fokus ligger främst på att skapa variation och att kunna
 improvisera. Jag tar även upp olika stilar inom riksbugg för att visa på skillnaderna. Observera att turerna kan ha andra namn
 hos andra danslärare.
Foxtrot: grundsteg, högervändning, vänstervändning, kvartsvändningar, ev. också spinvändning och rock
Modern vals: grundsteg, högervändning, vänstervändning, spin turn, whisk och chassé
Wienervals: grundsteg, högervändning och vänstervändning
Quickstep: grundsteg (kvartsvändningar), spin turn, lock step
Europeisk tango: basic walks, rock turn, link och promenad, progressive side step, ev. också back corté, vänstervändning med
 stängd och öppen finish och fivestep.
Cha cha: grundsteg, new york, spot turn, hand-to-hand, alemana, three cha-cha-cha's, ev. också fan med alemana och hockey
 stick samt aida med basic in place
Rumba: grundsteg, new york, spot turn, hand-to-hand, alemana,
ev. också aida med cuban rocks, fan med alemana och hockey
 stick.
Samba: grundsteg, whisks, basic in place, promenade walks
Jive: grundsteg, underarm turn, change of hands behind back, stop-and-go

Observera!!
För närvarande undervisar jag inte alls i salsa, argentinsk eller finsk tango, bachata m.fl.
och mycket lite i lindy hop. Hänvisar i
 stället till de andra dansskolor i Göteborg som gör det, se länkarna på länksidan eller sök på internet
.


   © Nöjesdansakuten, webmaster
Senast uppdaterad 100103